Lượt truy cập: 12617719
Người online: 78

Họ và tên: Đặng Thị Hoàng Yến

Tên thường gọi: Đặng Thị Hoàng Yến

Ngày sinh: 1/6/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường 10, quận Phú Nhuận , TP Hồ Chí Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế thương mại

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức; Chủ tịch HĐQT trường Đại học Tân Tạo

Nơi làm việc: Công ty Cổ phần Đầu tư Tân Đức

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Bị bãi nhiệm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-QH13 ngày 26/5/2012 (tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIII)