Lượt truy cập: 12652830
Người online: 246

Họ và tên: Đỗ Hữu Lâm

Tên thường gọi: Đỗ Hữu Lâm

Ngày sinh: 9/10/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phú Ngãi Trị, huyện Châu Thành , Long An

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Long An; Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Long An khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng nhân dân tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 29/5/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa VII(2004-2011), khóa VIII(2011-2016)