Lượt truy cập: 12640720
Người online: 336

Họ và tên: Đinh Thị Phương Khanh

Tên thường gọi: Đinh Thị Phương Khanh

Ngày sinh: 30/9/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hòa Phú, huyện Châu Thành , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Long An

Nơi làm việc: Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 24/4/2006

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không