Lượt truy cập: 12620798
Người online: 137

Họ và tên: Lê Công Đỉnh

Tên thường gọi: Lê Công Đỉnh

Ngày sinh: 20/8/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị - hành chính

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Nơi làm việc: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

Ngày vào đảng: 12/8/2005

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không