Lượt truy cập: 12703285
Người online: 92

Họ và tên: Đặng Thế Vinh

Tên thường gọi: Đặng Thế Vinh

Ngày sinh: 27/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Thương mại quốc tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội, 37 Hùng Vương, quận Ba Đình, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 8/1/1993

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không