Lượt truy cập: 12640546
Người online: 213

Họ và tên: Trương Hòa Bình

Tên thường gọi: Trương Hòa Bình

Ngày sinh: 13/4/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long Đước Đông, huyện Cần Giuộc , Long An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Trung ương Đảng; Bí thư Ban Cán sự Đảng; Chánh án Tòa án nhân dân tối cao

Nơi làm việc: Tòa án nhân dân tối cao, 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội

Ngày vào đảng: 15/11/1973

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không