Lượt truy cập: 14432747
Người online: 123

Họ và tên: Nguyễn Hữu Toàn

Tên thường gọi: Nguyễn Hữu Toàn

Ngày sinh: 30/10/1968

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường La Khê, quận Hà Đông , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Tài chính, Kế toán

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Palextin

Nơi làm việc: Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 13/7/1994

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không