Lượt truy cập: 14432694
Người online: 121

Họ và tên: Phùng Quốc Hiển

Tên thường gọi: Phùng Quốc Hiển

Ngày sinh: 6/4/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Luật, huyện Hạ Hòa , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Lào

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 20/10/1986

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Huyện 2 khóa; tỉnh 2 khóa