Lượt truy cập: 12655365
Người online: 114

Họ và tên: Lò Hải Ươi

Tên thường gọi: Lò Hải Ươi

Ngày sinh: 20/10/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Thái

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mường Mít, huyện Than Uyên , Lai Châu

Trình độ chính trị: Trung cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Khoa học xã hội và nhân văn

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên BCH Đảng bộ huyện ủy, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên,tỉnh Lai Châu

Nơi làm việc: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu

Ngày vào đảng: 3/5/2002

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không