Lượt truy cập: 12626071
Người online: 198

Họ và tên: Giàng Páo Mỷ

Tên thường gọi: Giàng Páo Mỷ

Ngày sinh: 22/12/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường , Lai Châu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy; Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Lai Châu, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lai Châu

Ngày vào đảng: 20/11/1998

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XII, XIII