Lượt truy cập: 12639431
Người online: 105

Họ và tên: Bùi Quang Vinh

Tên thường gọi: Bùi Quang Vinh

Ngày sinh: 8/8/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Nơi làm việc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Ngày vào đảng: 3/2/1980

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh (1999-2004; 2004-2011)