Lượt truy cập: 12646952
Người online: 74

Họ và tên: Bùi Đức Thụ

Tên thường gọi: Bùi Đức Thụ

Ngày sinh: 8/3/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Đồng, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Ủy viên thường trực Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ, Phó Bí thư Chi bộ Vụ Tài chính, ngân sách

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 21/12/1987

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không