Lượt truy cập: 14265592
Người online: 135

Họ và tên: Lò A Tư

Tên thường gọi: Lò A Tư

Ngày sinh: 16/4/1991

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mảng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nậm Ban, huyện Sìn Hồ , Lai Châu

Trình độ chuyên môn: Trung cấp tài chính ngân hàng

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Trung Chải, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu

Ngày vào đảng: 7/7/2015

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không