Lượt truy cập: 14098327
Người online: 78

Họ và tên: Giàng Páo Mỷ

Tên thường gọi: Giàng Páo Mỷ

Ngày sinh: 22/12/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nùng Nàng, huyện Tam Đường , Lai Châu

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học An ninh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng tỉnh ủy Lai Châu

Ngày vào đảng: 20/11/1998

Đoàn ĐBQH: Lai Châu

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 1999-2004