Lượt truy cập: 12652856
Người online: 264

Họ và tên: Chu Đức Quang

Tên thường gọi: Chu Đức Quang

Ngày sinh: 25/10/1981

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Bác sỹ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành ngoại khoa

Nghề nghiệp, chức vụ : Bác sỹ chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành ngoại khoa

Nơi làm việc: Bệnh viện đa khoa Trung tâm tỉnh, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 1/12/2011

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không