Lượt truy cập: 12626157
Người online: 192

Họ và tên: Trần Thị Hoa Sinh

Tên thường gọi: Trần Thị Hoa Sinh

Ngày sinh: 18/10/1959

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 5/10/1984

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2004-2011