Lượt truy cập: 12654589
Người online: 69

Họ và tên: Nông Thị Lâm

Tên thường gọi: Nông Thị Lâm

Ngày sinh: 18/8/1963

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Chi Lăng, huyện Tràng Định , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn; Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 25/9/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không