Lượt truy cập: 12639346
Người online: 87

Họ và tên: Vũ Huy Hoàng

Tên thường gọi: Vũ Huy Hoàng

Ngày sinh: 20/9/1953

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: xã An Thọ, huyện An Lão , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công thương

Nơi làm việc: Bộ Công thương

Ngày vào đảng: 21/12/1981

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không