Lượt truy cập: 12617724
Người online: 82

Họ và tên: Nguyễn Lâm Thành

Tên thường gọi: Nguyễn Lâm Thành

Ngày sinh: 7/7/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tô Hiệu, huyện Bình Gia , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý nhà nước, Kỹ sư kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Dân tộc của Quốc hội - 37 Hùng Vương, TP. Hà Nội

Ngày vào đảng: 29/4/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không