Lượt truy cập: 14265605
Người online: 136

Họ và tên: Ngàn Phương Loan

Tên thường gọi: Ngàn Phương Loan

Ngày sinh: 10/12/1988

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Đoàn, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Giáo dục, Cử nhân Sư phạm tiếng Anh

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Trưởng khoa Ngoại ngữ trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 3/2/2018

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không