Lượt truy cập: 14266657
Người online: 86

Họ và tên: Triệu Tuấn Hải

Tên thường gọi: Triệu Tuấn Hải

Ngày sinh: 15/2/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Nùng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Phúc, huyện Văn Quan , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Công an tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 2/9/1995

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không