Lượt truy cập: 14862274
Người online: 87

Họ và tên: Dương Xuân Hòa

Tên thường gọi: Dương Xuân Hòa

Ngày sinh: 15/8/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Bắc Sơn , Lạng Sơn

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sử, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn, Ủy viên Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn

Ngày vào đảng: 28/10/1989

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2011-2016