Lượt truy cập: 14481125
Người online: 25

Họ và tên: Trần Sỹ Thanh

Tên thường gọi: Trần Sỹ Thanh

Ngày sinh: 16/3/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Giang, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 3/6/1995

Đoàn ĐBQH: Lạng Sơn

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Công văn số 5616-CV/VPTW ngày 22/12/2017 thông báo Bộ Chính trị phân công thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2015 - 2020 để giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương (kiêm nhiệm) và Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam