Lượt truy cập: 14547361
Người online: 97

Họ và tên: Đỗ Bá Tỵ

Tên thường gọi: Đỗ Bá Tỵ

Ngày sinh: 1/12/1954

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Lập, huyện Đan Phượng , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học - Chỉ huy tham mưu

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đại tướng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc

Nơi làm việc: Văn phòng Quốc hội

Ngày vào đảng: 31/3/1974

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không