Lượt truy cập: 14266126
Người online: 66

Họ và tên: Lê Thu Hà

Tên thường gọi: Lê Thu Hà

Ngày sinh: 26/11/1968

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sơn An, huyện Hương Sơn , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Chính sách công (MPP), Cử nhân Khoa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Hoa Kỳ

Nơi làm việc: Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Ngày vào đảng: 2/5/2003

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không