Lượt truy cập: 12639614
Người online: 111

Họ và tên: Lù Thị Lừu

Tên thường gọi: Lù Thị Lừu

Ngày sinh: 2/7/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Giáy

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát , Lào Cai

Trình độ chính trị: Sơ cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Trung cấp Kỹ thuật tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 20/9/2009

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không