Lượt truy cập: 12640466
Người online: 208

Họ và tên: Bùi Đức Hạnh

Tên thường gọi: Bùi Đức Hạnh

Ngày sinh: 3/11/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 5/8/1982

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không