Lượt truy cập: 12639460
Người online: 109

Họ và tên: Phạm Văn Cường

Tên thường gọi: Phạm Văn Cường

Ngày sinh: 10/1/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: TP Yên Bái , Yên Bái

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 25/11/1992

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016