Lượt truy cập: 12703410
Người online: 175

Họ và tên: Giàng Thị Bình

Tên thường gọi: Giàng Thị Bình

Ngày sinh: 27/1/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa , Lào Cai

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lào Cai khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 29/1/1997

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không