Lượt truy cập: 12617844
Người online: 100

Họ và tên: Ngô Văn Hùng

Tên thường gọi: Ngô Văn Hùng

Ngày sinh: 21/5/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Khu 5, An Xuân, Phú Hộ, TX. Phú Thọ , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đào tạo cán bộ chiến dịch-chiến lược

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 2, Phó Tư lệnh Quân khu 2, Uỷ viên Uỷ ban Quốc phòng và an ninh

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Quân khu 2 - Việt Trì, Phú Thọ

Ngày vào đảng: 10/4/1979

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không