Lượt truy cập: 12646160
Người online: 144

Họ và tên: Giàng Seo Phử

Tên thường gọi: Giàng Seo Phử

Ngày sinh: 16/11/1951

Giới tính: Nam

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bản Phố, huyện Bắc Hà , Lào Cai

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

Nơi làm việc: Ủy ban Dân tộc, 80 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Ngày vào đảng: 24/11/1978

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không