Lượt truy cập: 14862262
Người online: 82

Họ và tên: Giàng Thị Bình

Tên thường gọi: Giàng Thị Bình

Ngày sinh: 27/1/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Mông

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Sa Pa, huyện SaPa, , Lào Cai

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh uỷ viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, ủy viên Ủy ban pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 29/1/1997

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không