Lượt truy cập: 13974652
Người online: 100

Họ và tên: Vũ Xuân Cường

Tên thường gọi: Vũ Xuân Cường

Ngày sinh: 22/8/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội đồng Nhân dân tỉnh Lào Cai

Ngày vào đảng: 25/4/1995

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Lào Cao khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016