Lượt truy cập: 14266166
Người online: 56

Họ và tên: Vũ Xuân Cường

Tên thường gọi: Vũ Xuân Cường

Ngày sinh: 22/8/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vĩnh Hồng, huyện Bình Giang , Hải Dương

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Lào Cai

Ngày vào đảng: 25/4/1995

Đoàn ĐBQH: Lào Cai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Lào Cao khóa XIV nhiệm kỳ 2011-2016