Lượt truy cập: 13167293
Người online: 72

Họ và tên: Triệu Thế Hùng

Tên thường gọi: Triệu Thế Hùng

Ngày sinh: 14/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Triều, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

Trình độ chuyên môn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội; Ủy viên thư ký kiêm nhiệm Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin của cơ quan Đảng thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Chilê

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội

Ngày vào đảng: 24/12/2006

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Nghị quyết 596/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm UBVHGDTTN từ ngày 16/11/2018