Lượt truy cập: 12620819
Người online: 110

Họ và tên: Vũ Công Tiến

Tên thường gọi: Vũ Công Tiến

Ngày sinh: 2/9/1956

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Tỉnh ủy Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 29/1/1978

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không