Lượt truy cập: 12626244
Người online: 223

Họ và tên: Nguyễn Bá Thuyền

Tên thường gọi: Nguyễn Bá Thuyền

Ngày sinh: 3/2/1955

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thôn Nghĩa Hương, xã Mỹ Hương, huyện Lương Tài , Bắc Ninh

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH khóa XIII tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 23/3/1975

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không