Lượt truy cập: 12617716
Người online: 75

Họ và tên: Touneh Drong Minh Thắm

Tên thường gọi: Touneh Drong Minh Thắm

Ngày sinh: 26/10/1986

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Cơ-ho

Tôn giáo: Đạo Tin Lành

Quê quán: Xã Lạc Xuân, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tà Hine, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh khóa