Lượt truy cập: 12646904
Người online: 68

Họ và tên: Ya Duck

Tên thường gọi: Ya Duck

Ngày sinh: 5/5/1940

Giới tính: Nam

Dân tộc: Cơ-ho

Tôn giáo: Công giáo

Quê quán: Xã Ka Đô, huyện Đơn Dương , Lâm Đồng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân hành chính kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân tộc - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không