Lượt truy cập: 12639357
Người online: 96

Họ và tên: Trương Thị Mai

Tên thường gọi: Trương Thị Mai

Ngày sinh: 23/1/1958

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh , Quảng Bình

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Hành chính công, Cử nhân Luật, Cử nhân lịch sử

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng; Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Ngày vào đảng: 11/10/1985

Đại biểu Quốc hội khoá: X,XI,XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không