Lượt truy cập: 14098380
Người online: 100

Họ và tên: Nguyễn Tạo

Tên thường gọi: Nguyễn Tạo

Ngày sinh: 16/6/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Vinh Thái, huyện Phú Vang , Thừa Thiên Huế

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 30/4/1993

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không