Lượt truy cập: 14094794
Người online: 76

Họ và tên: Đoàn Văn Việt

Tên thường gọi: Đoàn Văn Việt

Ngày sinh: 10/2/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Thương, huyện Tư Nghĩa , Quảng Ngãi

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, thạc sĩ

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng

Ngày vào đảng: 17/10/1985

Đoàn ĐBQH: Lâm Đồng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Lâm Đồng Khóa V nhiệm kỳ 1994-1999, khóa VIII nhiệm kỳ 2011-2016