Lượt truy cập: 14265629
Người online: 145

Họ và tên: Lê Chiêm

Tên thường gọi: Lê Chiêm

Ngày sinh: 1/1/1958

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Chỉ huy tham mưu

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương,Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Quốc phòng

Ngày vào đảng: 22/2/1980

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không