Lượt truy cập: 14635344
Người online: 348

Họ và tên: Nguyễn Vinh Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Vinh Hà

Ngày sinh: 1/8/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng Đảng, Kỹ sư Thủy lợi, Cử nhân Luật

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Xlôvakia

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 16/6/1988

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không