Lượt truy cập: 12618514
Người online: 87

Họ và tên: Phạm Thị Trung

Tên thường gọi: Phạm Thị Trung

Ngày sinh: 3/5/1978

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Xơ đăng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tam Anh, huyện Núi Thành , Quảng Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Văn hóa học

Nghề nghiệp, chức vụ : Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum, số 238 Bà Triệu, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 16/12/2002

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không