Lượt truy cập: 12618636
Người online: 98

Họ và tên: Tô Văn Tám

Tên thường gọi: Tô Văn Tám

Ngày sinh: 10/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum khóa XIII, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 13/10/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không