Lượt truy cập: 12639354
Người online: 93

Họ và tên: A Đe

Tên thường gọi: Đinh Hồng Đe

Ngày sinh: 20/10/1947

Giới tính: Nam

Dân tộc: Dẻ-Triêng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Blô, huyện Đắk GLei , Kon Tum

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum

Nơi làm việc: Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 23/8/1970

Đại biểu Quốc hội khoá: XI,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016