Lượt truy cập: 12620780
Người online: 153

Họ và tên: Nguyễn Vinh Hà

Tên thường gọi: Nguyễn Vinh Hà

Ngày sinh: 1/8/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Trung Lương, Thị xã Hồng Lĩnh , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ xây dựng Đảng, Cử nhân Luật, Kỹ sư Thủy lợi

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, 35 Ngô Quyền, Hà Nội

Ngày vào đảng: 16/6/1988

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không