Lượt truy cập: 12640339
Người online: 195

Họ và tên: Võ Trọng Việt

Tên thường gọi: Võ Trọng Việt

Ngày sinh: 10/9/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ , Hà Tĩnh

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Cao cấp Quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban chấp hành TW Đảng; Ủy viên quân ủy Trung ương; Tư lệnh biên phòng; Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng - Số 4 Đinh Công Tráng, Hà Nội

Ngày vào đảng: 17/9/1977

Đại biểu Quốc hội khoá: XII,XIII

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND cấp tỉnh (2004-2009)