Lượt truy cập: 14550476
Người online: 184

Họ và tên: Tô Văn Tám

Tên thường gọi: Tô Văn Tám

Ngày sinh: 10/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Hương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp lý luận chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Cử nhân Kinh tế - Chính trị

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Ủy viên Thường vụ Hội Luật gia tỉnh Kon Tum, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum

Ngày vào đảng: 13/10/1988

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII,XIV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không