Lượt truy cập: 14265703
Người online: 167

Họ và tên: A Pớt

Tên thường gọi: A Pớt

Ngày sinh: 5/10/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Xơ đăng

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi , Kon Tum

Trình độ chính trị: Cử nhân chính trị

Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp

Nghề nghiệp, chức vụ (Hiện tại): Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum

Ngày vào đảng: 29/6/1992

Đoàn ĐBQH: Kon Tum

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Tỉnh Kon Tum khóa IX nhiệm kỳ 2004-2011; khóa X nhiệm kỳ 2011-2016